Forberedelser til Østbane-renovering er i fuld gang

Som led i forberedelserne til den kommende renovering af Østbanen er Lokaltog i gang med en række vedligeholdelsesopgaver. Det er blandt andet oprensning af grøfter, etablering af byggeplader og ekspropriationsforretninger.

Flagsætning og gravearbejder forude: Lokaltog forbereder renovering af Østbanen
Foto: Kathrine Harvey