Energinets svar om Baltic Pipe:

Baltic Pipe: Avisen har stillet spørgsmål til Energinets projektleder Søren Juul Larsen om det trykprøvevand fra Baltic Pipe, som nu udledes på markerne ved Roholte. Vi bringer her svarerne:

Roholte: – Det er sikrere at bruge vand til trykprøvning end f.eks. luft. I processen med trykprøvning afgiver vandet en lille mængde af den metallegering, der er brugt til røret og selve svejsningen. Røret er overfladebehandlet indvendigt, men vandet kommer i berøring med metallet, der hvor rørstykkerne er svejset sammen. Trykprøvningen foregår i sektioner og genbruges fra sektion til sektion. Inden vandet udledes filtreres det for partikler. Vandet ligger langt under grænseværdierne for tungmetaller – og det indeholder en meget lavere mængde tungmetaller end f.eks. gylle. Det udgør derfor ikke nogen fare for miljøet.