Debat: Fakta om skydecenter-problematikkerne

Debat: I et læserbrev forleden refererer Lars Bøgelund noget løst fra borgermødet om nyt skydecenter i Åstrup Skov 14. marts.

Jeg har i hvert fald selv svært ved at genkende den måde, mit eget indlæg på borgermødet bliver udlagt på.

#1: Jeg bliver taget til indtægt for at skulle have sagt, at »stress på grund af skud vil dræbe os alle sammen«. Med henvisning til blandt andet WHO, Miljøstyrelsen, referencelaboratoriet, BOLIUS med flere, gennemgik jeg kort de helbredsmæssige symptomer som støj, herunder impulstøj fra et skydecenter, kan påføre mennesker. Intet om at støj vil slå os ihjel.

Lars Bøgelund henviser desuden til undersøgelser fra Århus Universitet som går imod den alment vedtagne viden om hvordan støj påvirker os som mennesker. Jeg vil meget gerne have links til disse undersøgelser.

#2: Jeg skulle samtidig have sammenlignet Københavns Skyttecenter med det planlagte skydecenter i Åstrup Skov.

Igen mistolkes der.

Jeg svarede på, at støjvolde ikke vil kunne løse støjproblemet for naboer med henvisning til min erfaring fra området omkring »Stejlepladsen« lige vest for Københavns Skyttecenter.

Støjvolde vil ikke kunne fjerne støjen, medmindre de er helt eksorbitant omfattende – både i anlæg og investering.

#3: Det anfægtes at de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj er henholdsvis 45 dB dagtimerne og 40 dB for aftentimer og weekender.

I mit indlæg sammenlignede jeg støjen fra det planlagte skydecenter med virksomheds-støjgrænserne, da der netop søges til tilladelse til virksomheds-aktivitet i Åstrup Skov.

Jeg nævnte også, at gældende vejledende støjgrænser for nye skydebaner er 70 dB for nærmeste nabo.

Jeg sætter pris på al engagement i dialogen om skydecentret, men vil stærkt opfordre til at bruge dokumentation, så argumenter ikke fremstår som løse påstande.

Det tjener ingen – og slet ikke dialogen om så alvorlig en sag som denne.

Jeg vil dog takke Lars Bøgelund for pointen om, at »vi aldrig har haft et lignende anlæg i Danmark« – det siger desværre lidt om omfanget af skydecentret i Åstrup Skov.

Troels Wenzel

Rodegårdsvej 7, 4690 Haslev