De første ideer til Business Park Faxe er sået

Klumme

De første ideer til Business Park Faxe er sået

Tomas Legarth er direktør i Business Faxe.

Arbejdshandskerne er er trukket på, og sammen med Faxe Kommune er vi i fuld gang med det forarbejde, der kræves for at udfolde potentialerne for erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede. I sidste uge samlede vi derfor en række virksomheder til en workshop for at drøfte visioner og ønsker for området. Ideerne skal bruges som inputs til COWI’s analysearbejde, der skal resultere i anbefalinger til både den fysisk udvikling, og hvordan erhvervsområdet skal positioneres markedsmæssigt. Virksomhederne kom med mange inputs, som vi glæder os til at se udkrystalliseret i anbefalingerne. Alle var dog enige om, at udviklingen skal ske i respekt for og i harmoni med, hvordan hele lokalområdet skal udvikles – herunder det arbejde der er i gang for den fremtidige erhvervsstrategi.