Camilla Meyer: – Vi har haft et fantastisk valg

KV: Socialdemokratiet havde fremgang, men fik ikke borgmesterposten. De tilbød den til Michael Christensen (K), som takkede nej.