Bevar Gefion – til hvad?

Aksel Wolter <newline/>Hybenvej 14, Faxe Ladeplads <newline/>På vegne af Kønnere By

Jens H Larsen fra Faxe Ladeplads By- og Kystlaug påstår, at "Faxe kommune har købt Gefion til nedrivning på trods af stor modstand blandt byrådspolitikerne."

Men det er ikke rigtigt. Der var, og er, et klart politisk flertal i byrådet for at nedrive Gefion. Kun Enhedslisten er imod. Der var 7 politikere på tværs af partierne, der protesterede mod købsprisen. IKKE mod nedrivning!

Gefions venner, Foreningen Gefions Venner og Faxe Ladeplads By- og Kystlaug v. formand Jens H. Larsen skylder borgerne i Faxe Ladeplads at oplyse om, hvordan det går med at rejse midler til bevarelsen af Gefion.

Der skal alene bruges 3,3 million til at købe bygningen af Faxe Kommune, og en større sum til istandsættelse.

Vi vil vove den PÅSTAND, at der er mindst lige så mange borgere i byen, der ønsker Gefion revet ned.

Kønnere By mener, at det er godt, at Faxe Kommune ikke er kommet med et færdigt projekt, men er indstillet på, at udformningen og brugen af en ny plads skal ske i en demokratisk proces i dialog med indbyggerne i Faxe Ladeplads.

»Faxe Ladeplads historiske arv« er ikke knyttet til Gefion.

Skibsværftet, hotellet og en masse andre bygninger i Faxe Ladeplads eksisterer ikke mere.

Byens historie er en fortælling fra borger til borger.

Faxe Ladeplads har forandret sig gennem tiden, og byudvikling er en løbende proces, hvor bybilledet forandrer sig. Det vigtige, er, at borgerne inddrages i denne proces. Ikke at alle eksisterende bygninger bevares.

Borgergruppen Kønnere By arbejder aktivt for at forbedre byens udseende og livskvalitet for indbyggere og turister, og tror på, at en ny Gefionplads kan blive til glæde for alle.