Viser og violin til Syng sammen

Foto: Annemette Ross Jensen