Sø og dæmning mod oversvømmelser

Foto: Annemette Ross Jensen
Det er dette syn hos boligejere på blandt andet Morelvej i Stenløse, det nye klimaprojekt skal forebygge. Foto: Christina Vurel
Det er dette syn hos boligejere på blandt andet Morelvej i Stenløse, det nye klimaprojekt skal forebygge. Foto: Christina Vurel

Omkring 170 boligejere i Stenløse holder hver sommer vejret, når regnen vælter ned, og vandstanden i Stenløse Å stiger, og det vil Egedal Kommune i tæt samarbejde med Furesø Egedal Forsyning nu gøre noget ved. Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, Planudvalget og bestyrelsen for Furesø Egedal Forsyning har netop godkendt et projekt med en ny sø, dæmning og å med ørreder, der forventes at kunne gøre gavn fra 2020.

»Projektet er temmelig omfattende og indebærer blandt andet, at der skal etableres en dæmning nord for Stenløse by som skal opsamle regnvandet i en ny sø ved Egedal By. Søen giver både det nye byområde en stor rekreativ værdi og løser opgaven med at opsamle og forsinke regnvandet fra de mange hundrede boliger, der bliver opført de kommende år. Fra søen skal regnvandet ledes af et helt nyt, seks kilometer langt vandløb med naturligt fald og mulighed for ørreder til Spangebæk. Herfra skal vandet løbe videre under Frederikssundsvej og sydpå i Helledemosevandløbet og ud i Værebro Å.«, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Projektet forventes at løbe op i 80 millioner kroner, og sagen skal nu behandles i byrådet den 1. februar.