Slut med pesticider

Grundvandet skal beskyttes

Af Karen Juu, kandidat til byrådet i Egedal for SF, Æblevangen 69, 2765 Smørum

Det skal være slut med at sprøjte med pesticider i Egedal Kommune

Vi skal beskytte vores drikkevand mod pesticider og anden forurening. Det er uhyre vigtigt, at vi også i fremtiden trygt kan drikke vandet fra vores vandværker.

SF fik i 2012 indført, at Egedal som første kommune i landet vedtog forbud mod pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Siden er der kommet mere fokus på emnet. I dag er det lovpligtigt, at kommunen gennemgår alle BNBO, hvor der bruges pesticider til erhvervsmæssige formål. Hensigten er at vurdere behovet for at reducere risikoen for forurening.

Indtil udgangen af 2022 er dette en frivillig proces mellem lodsejere og vandværker, men et generelt forbud kan forventes, hvis sikkerhed mod forurening af grundvandet ikke opnås.

På byrådsmødet den 27.10. blev fremlagt en status på arbejdet, hvor det i 11 ud af 19 boringer vurderes, at der er behov for beskyttelse mod erhvervsmæssig brug af pesticider.

Men SF vil videre. Vi arbejder for, at ikke blot BNBO, men at alle områder, hvor grundvandet danner reservoir til vandindvinding, skal beskyttes. Vi skal begynde med de mest sårbare områder, som skal beplantes med skov, udlægges til græsning eller vild natur. Og vi ønsker også, at privat og kommunalt brug af pesticider ophører.