Slut med elevatorer på stationen

Foto: Annemette Ross Jensen
<p>I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 besluttede forligsflertallet at nedlægge elevatorerne på Ølstykke Station, selv om blandt andet formanden for Egedal Handicapråd Lea Jensen på borgermødet i høringsperioden advarede imod at gøre det.</p>