Selvbestemmelse er værdighed

Politik: Revideret værdighedspolitik med temaer om selvbestemmelse, livskvalitet, en værdig død, mad og ernæring, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, pårørende, bekæmpelse af ensomhed og frivillighed.

Værdighed er en grundlæggende og individuel følelse, og det kan derfor være forskelligt fra person til person, hvad der opleves som værende værdigt. Derfor går selvbestemmelse og den enkelte borgeres egne ønsker til et værdigt liv som en rød tråd igennem Egedal Kommunes reviderede værdighedspolitik, som Ældre- og Sundhedsudvalget har anbefalet til godkendelse i byrådet.