Seks klip i kortet – to til køreprøve

Foto: Annemette Ross Jensen