Penge til nye tilbud til demente

Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

Af Annemette Ross Jensen

Egedal Kommune er en af de 37 kommuner, der har fået del i 37,9 millioner fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til flere og mere meningsfulde dagtilbud til blandt andet yngre personer med demens. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet, der oplyser, at tilbuddene samtidig skal fungere som aflastningstilbud for deres pårørende.

Egedal Kommune har fået 1.600.804 kroner, og projektleder Lina Jacobsen oplyser, at kommunen har søgt pengene til tre indsatser.

– Vi har søgt til at oprette en aktivitet for yngre med demens og faktisk også gøre en indsats for familien, fortæller Lina Jacobsen.

Det andet, kommunen har søgt penge til, er et mere fleksibelt tilbud for afløsning i eget hjem.

– En medarbejder kommer ud og er sammen med den demensramte, mens deres pårørende er et andet sted, siger hun.

Endelig har kommunen søgt et mindre beløb til at hjælpe de demente, der synes, det er så uoverskueligt og utrygt at komme af sted til aktivitetscentret om morgenen, at de takker nej til tilbuddet.

– Der vil vi tilbyde, at en medarbejder kan tage med de første tre gange, siger Lina Jacobsen.

Puljen er ét af de 23 initiativer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne står bag, og inden de nye tilbud i Egedal Kommune kan realiseres, skal de officielt godkendes af byrådet.