Over 3000 stykker julekager og konfekt

Foto: Annemette Ross Jensen