Nyt stykke motorvej |_et stykke videre_

Foto: Annemette Ross Jensen