Nye boliger i gammelt rådhus

Foto: Annemette Ross Jensen
Nogle af boligerne får tagterrasse. Illustrationerne fra skitseprojektet er udarbejdet af Bjerg arkitektur.
Nogle af boligerne får tagterrasse. Illustrationerne fra skitseprojektet er udarbejdet af Bjerg arkitektur.

Egedal Byråd har besluttet at sende et forslag til lokalplan 34 for det gamle Smørum Rådhus og området omkring det på Flodvej i høring i otte uger. Planen tager udgangspunkt i det skitseprojekt, der blev indleveret sammen med det vindende bud fra Domea på vegne af Boligselskabet Rosenvænget, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den baner vej for anslået 86 boliger i en ny tæt-lav og etageboligbebyggelse i op til tre etager i lokalplanområdet. Det afgrænses mod nord af en cykel- og gangsti, mod syd af Smørum Centret, mod øst af Boesagerskolen og mod vest af et regnvandsbassin og et grønt friareal.

P.t. er den eneste bebyggelse i lokalplanområdet det tidligere Smørum Rådhus, som køberen af rådhusgrunden og nabomatriklerne har tænkt sig at genbruge eller ombygge dele af til boligformål. Kælderetagen skal så vidt muligt udnyttes til parkeringskælder og lignende sekundære formål, fremgår det af planen.

Lokalplanforslaget er i høring til og med den 21. maj 2015, og der holdes borgermøde om det torsdag den 16. april klokken 19.30.

Det foregår i Smørum Idrætscenter i håbet om, at mange Smørum-borgere har lyst til at høre om planerne for det centrale område i Smørum.