Mølle vist frem i blæst

Foto: Annemette Ross Jensen