Med forfatter i ghettoen

Foto: RASMUS LIND, Annemette Ross Jensen