Liselund udbydes

Salg: Både hovedhus og længer udbydes til salg i fire uger uden vejledende pris.

Foto: Kenn Thomsen
Foto: Kenn Thomsen Sjællandske Medier

Et flertal i Egedal Byråd har nu besluttet at udbyde både hovedhuset og længerne på Liselund på Strædet 1 i Ganløse til salg med en udbudsperiode på fire uger.

Administrationen havde ellers lagt op til til en udbudsperiode på otte uger for salg af hovedhuset, som kun kan bruges til foreningsformål jævnfør en tidligere beslutning i byrådet.

Men i Økonomiudvalget stillede borgmester Karsten Søndergaard (V) forslag om at gennemføre udbuddet af hovedhuset og længerne med en frist på fire uger, så de to udbud kan forløbe samtidigt, og det vandt gehør hos flertallet på 18 bestående af V, K, S, DF, LA, LNE og løsgænger Jacob Loessl.

Kun Jens Skov (SF) og løsgænger Helle Nielsen stemte imod, idet de begge foretrak SF’s ændringsforslag om at beholde hovedhuset på kommunale hænder og indrette det til medborgerhus i samarbejde med Ganløse Foreningshus og andre lokalforeninger, men det blev nedstemt af de øvrige 18. Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Ejendommene sælges uden vejledende pris i henhold til ny lokalplan for området. Indkomne bud lægges frem for byrådet, og valg af tilbudsgiver sker på baggrund af den højest tilbudte pris.