Læserbrev: Udfordringerne med pladsmangel på sport og idrætsområdet

Foto: Martin Mathiesen

Af Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget og spidskandidat for de Konservative

Der er vist gået i valgkamp i de politiske udmeldinger på sport og idrætsområdet.

Senest ser vi Borgmester, Karsten Søndergaard, mener, at problemerne løses med oprettelsen af et idrætsråd. Andre mener, vi skal slå bak på salget af grund og bygninger.

Jeg sætter pris på at idéerne er mange og velviljen tilsyneladende stor. Men jeg synes også, at vi fortjener at gøre status over de ting, som faktisk er aftalt og allerede sat i søen. Ellers bliver resultatet desværre bare en gang valgflæsk.

Som formand for Kultur og Erhverv og som konservativ, skal der ikke herske nogen tvivl om, at min mening er, at vores foreningsliv skal have de bedste rammer. De nuværende er ikke tilstrækkelige eller gode nok til borgerne i Egedal.

Investeringsplanen er en modig og visionær plan, der på lang sigt betyder, at vi propper 1,2 milliarder kroner ind i kommunens faciliteter. Men på kort sigt skaber den desværre nogle af de udfordringer vi ser i dag. Jeg anerkender at, skolelukningerne har medført yderligere pladsmangel og problemer for foreningslivet. Men jeg tror dog ikke, at løsningen skal findes i oprettelsen af flere råd, og mere snak. Eller at problemerne kan løses med genåbning af et par gamle nedslidte gymnastiksale.

Vi er langt fra i mål, men vi er trods alt på vej. Og den imødekommenhed og politiske velvilje der for tiden udtrykkes fra en bred række af kandidater til KV21 foruden vores borgmester, veksler jeg gerne til en fremskynding af de planer, som vi allerede har.

Jeg lytter selvfølgeligt også, når der er foreninger som ikke mener, at de bliver hørt i EIF og i folkeoplysningsudvalget. Men jeg ser hellere, at vi giver dem en chance for at repræsentere hele Egedals idrætsfællesskab, før vi åbner endnu et nyt råd, med de samme interessenter.

Administration og byråd skal naturligvis også kigge indad. Dels mangler der en synlig plan for, hvornår de faciliteterne er klar. Og dels skal udnyttelsen af de eksisterende fungere bedre. Bookingsystemet til hallerne er heldigvis blevet bedre, men har stadig potentiale for forbedring.

Lige nu føles der som lang vej endnu. I den seneste byrådsperiode har vi renoveret kommunens atletikbane i Stenløse, og kunstgræsbane i Ølstykke. En større renovering af Stenløse Idrætsanlæg og kulturhuse rundt om i Egedal er færdiggjort. Friluftsbadet i Ganløse er blevet renovereret. Der er etableret flere udendørs træningsanlæg og der er forhindringsbaner på vej. Der er etableret en ekstra kunstgræsbane i Smørum, som er blevet til i samarbejde med private investorer. Og vi har taget første spadestik i opførelsen af en ny håndboldhal, som også bliver til i samarbejde med private investorer. På Søhøjskolen er vi i gang med et nyt multihus, og det er lykkedes at fremrykke investeringer til et andet i Smørum.

Mange af de ting vi har fået på plads, kunne ikke have været sket uden involvering og investering fra private aktører. Det er jeg utrolig taknemlig for, og ser det som en styrke og eksempel på, hvordan vi i fremtiden skal anerkende, hvordan udviklingen af forholdene for foreninger og idræt bør ske i tæt samarbejde og dialog med borgerne, private investorer og foreningerne. F.eks. så vi styrken ved, at involvere den lokale fodboldklub i Smørum i selve projektudførslen. Resultatet blev, at klubben fik opfyldt sine ønsker, i dag er mere tilfreds, og i øvrigt etablerede en kunstgræsbane langt billigere end vi først drømte om.

Det er beviset på, at vi ikke må underkende den styrke, der er i at engagere lokale ildsjæle, og at vi i udfærdigelsen af de resterende haller og faciliteter, bliver nødt til at indtænke, hvordan vi engagerer foreningerne langt mere end det tidligere har været kutyme.

Vi, i de konservative, foreslår helt konkret og som en del af løsningen på de nuværende udfordringer, at investeringerne fra 10 års planen fremrykkes så opførelsen af 3 nye haller kan ske hurtigst muligt.

Udførslen skal ske i tæt samarbejde med de lokale foreninger, som skal bruge hallerne. Det er trods alt dem, der ved hvad der behov for, og som vil være i stand til at prioritere rigtigt.

Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget og spidskandidat for de Konservative, sætter ord på udfordringerne på idrætsområdet.