Læserbrev: “Der er ikke noget i vejen med adgangsforholdene”

Bjarne Larsen, Skorpionen 5, 3650 Ølstykke

DEBAT Fælles affaldsløsninger er mange steder den eneste mulighed for at leve op til arbejdsmiljølovgivningen – og det skal vi. Der er regler for adgangsveje, som skal overholdes af hensyn til renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø.

Sådan siger Jeanette Christensen Back, centerchef for Teknik og Miljø i Egedal Kommune, til Lokalavisen Egedal.

Den enkelte grundejer i Langekær, der så ikke er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, skal nu selv gå ad ”lange og til tider utilgængelige stier” ned på P-pladserne med de 10 fraktioner af affald og tilbage igen. Umiddelbart virker det som om, at arbejdsmiljølovgivningen kom i anvendelse på det helt rigtige tidspunkt. Der har ikke været noget i vejen med adgangsforholdene i de sidste 50 år. Der har det været muligt at hente affaldet ved den enkelte husstand (hoveddør).

Indtil videre er det godt for grundejerne i Langekær, at redningsberedskabet, post- og pakkeomdeling, hjemmehjælpere, sygeplejerske osv. Ikke er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, men må færdes på stierne, som os andre.

”I Egedal blev det allerede i 2008 politisk besluttet, at affald i sække ved hoveddøren skulle erstattes med fælles affaldsløsninger. Derfor har man længe arbejdet på at finde nye fælles-løsninger i samarbejde med den enkelte ejendom/boligforening,” oplyser centerchefen.

Det er altså 14 år siden, at affald i sække ved hoveddøren skulle erstattes med fællesløsninger og dette i samarbejde med den enkelte ejendom/boligforening. Undertegnede har boet i kommunen siden 1949 og i Langekær siden 2017, og har ikke i et samarbejde været gjort bekendt med disse tiltag med fællesløsninger. I december 2021 fik jeg et nytårsbrev om den nye affaldsordning med de 10 fraktioner og i juli i år, 11 dage før ikrafttræden og midt i sommerferien, fik jeg en skrivelse om, at den nye affaldsordning startede i Langekær den 1. august. Ved at gennemse grundejerforeningens referater ses det, at Langekær grundejerforening begynder at skrive konkret om den nye affaldsløsning medio 2022.

Vi skal nu aflevere mad- og restaffald i containere, der er opsat på P-pladserne. Intet om, hvad vi så skal gøre med de resterende 8 fraktioner af affald, som vi i øvrigt også betaler for, og vel også er forpligtiget til at aflevere på betryggende vis; dvs. på genbrugspladsen på Tranekærvej. Ikke alle har bil.

Som tidligere skrevet stiger taksten med 1.400 kr. om året. Det er en stigning på 34% fra 2021 til 2022, hvoraf en del er til afdrag på et lån, som grundejerforeningen Langekær skal optage for at etablere 10 nedgravet affaldskuber på P-pladserne. Derudover er der lagt op til en yderlige takststigning fra 2022 til 2023 på ca. 10%.

Uanset hvad der bliver argumenteret for, så er fakta: En meget, meget ringere og en meget dyrere affaldsordning, og hvor der tydeligvis er gjort væsentlig forskelsbehandling mellem ensartede og sammenlignelige grundejerforeninger i kommunen. Er det mon lovmedholdeligt?

"Der er ikke noget i vejen med adgangsforholdene. I de sidste 50 år har det været muligt at hente affaldet ved den enkelte husstand," skriver Bjarne Larsen i et læserbrev. Foto: KT