God forklaring på ældrebesparelser udbedes

, Cand. polit Anders Larsen, Radikale Venstre i Egedal, Æblevangen 23, Smørum skriver

Debat

Egedal: 51.000 kroner brugte Egedal per ældre (65 år +) i 2007 (bruttoudgifter i 2014 -priser). I 2014 var tallet skrumpet til 34.000 kroner per ældre. Tilsyneladende en besparelse per ældre på 33 procent. Det følger udviklingen på landsplan; hvor de tilsvarende tal er 64.000 kroner og 51.000 kroner, d.v.s en besparelse på 20 procent.

Til sammenligning er udgiften i Rudersdal faldet med knap 10 procent fra cirka 65.000 kroner til cirka 60.000 kroner. I 2007 var der 10 kommuner ud af de 98, der brugte færre penge på de ældre end Egedal. I dag indtager Egedal en suveræn sidsteplads med et udgiftsniveau, der er 33 procent under landsgennemsnittet og 15 procent under udgiftsniveauet i den kommune (Gribskov), der bruger næstmindst. Rudersdal ligger i den anden ende af skalaen over gennemsnittet som nummer 11

Som tidligere beskrevet er Egedal en rig kommune (Rudersdal er endnu rigere), så både udgiftsniveauet (sidstepladsen) og den store besparelse per ældre fra 2007 til 2014 er overraskende.

Er tallene retvisende? Har forvaltningen indberettet forkerte tal for Egedal? Når det drejer sig om kommunale sammenligninger, er der ingen grund til at betvivle Indenrigsministeriets tal; men det kræver jo at grundlaget er i orden. Tallene er også meget overordnede og ikke lige til at fortolke.

Egedal kommune har tidligere forklaret de lave udgifter med, at Egedal har færre og sundere ældre. At der er forholdsvis færre ældre i Egedal end i andre kommuner er korrekt. Men det er der taget højde for ved at se på udgifterne per ældre. Det er også korrekt at Egedal har forholdsvis færre meget gamle (85 år +) og derfor mere plejekrævende.

Man kunne også tænke sig, at personalet i ældreplejen i Egedal er bedre end personalet i andre kommuner, så man kan opnå det samme for meget færre penge. Det kan man jo håbe og tro, men det kan umuligt kompensere, at Egedal ligger så langt under de andre kommuner m.h.t. udgifter.

Tilbage står det mest plausible, at det meget lave service (udgifts)niveau er en kombination af, at Egedal har forholdsvist færre meget gamle, at ældre er kendt for ikke at (kunne) brokke sig og en bevidst politisk beslutning fra byrådsflertallet.

God forklaring udbedes.