Fra provst til klaver og frivilligt arbejde

Foto: Annemette Ross Jensen