Folk er usikre: Demente fik kun tre venner

Besøg: 60 demente hjemmeboende borgere søgte for halvandet år siden en besøgsven. Kun tre fik en ven.