Flertal giver grønt lys til ændringer i kommuneplan

S og V har i Planudvalget godkendt Egedals “kommuneplan 2021”. Lokallisten Ny Egedal stritter imod og vil i byrådet fremlægge et ændringsforslag

Der er mange indsigelser mod byudvikling omkring Kildedal Station, særligt de nye rammer til byudvikling samt perspektivområdet vest for Tværvej. Der er særligt bekymring omkring udsigt og trafikale forhold. Som følge af indsigelserne udgår den foreslåede ramme BE-38 nord for Schæfergården og arealet fastholdes i landzone. Udvidelsen af området "BE-2 Kildedal bakke" ved Kildedal Station udlægges til erhverv i stedet for blandet byområde. Arkivfoto: KT