Efter mange år og lang debat: Stenløse Å-projekt vedtaget

To ændringsforslag blev nedstemt, inden stort flertal i byrådet vedtog klimasikringen af Stenløse Å – dog med en sproglig ændring

Som det var forudset, vedtog et flertal i byrådet på sit møde onsdag aften at gå videre med projektet med klimasikring af Stenløse Å. Dermed fulgte byrådet flertallet i planudvalget og gav den såkaldte ”paragraf 25-tilladelse til klimatilpasning af Stenløse by – løsning B”, som det var formuleret.