Dyrere at få slukket brande

Bevilling: Frederiksborg Brand og Redning mangler penge, men Karsten Søndergaard (V) advarede imod at forringe servicen for borgerne i Smørum.

Brandøvelser på rådhuset

Frederiksborg Brand og Redning mangler 6,5 millioner kroner i 2023, og Egedal Kommune skal betale godt 1,3 millioner ekstra. Foto: Annemette Jensen

Foto: Annemette Ross Jensen