Direktør om å-kritik: Vi har haft en god dialog – og fortsætter den gerne

By- og erhvervsdirektør svarer på kritikken fra borgerne på Baneringen

Egedal Lokalavisen er gået videre til Egedal Kommune med den kritik som Svend Rudolf Christensen og Freddy Pless rejser af arbejdet med Stenløse Å ved Baneringen.

Vi har spurgt, om kommunen kan fælde træer på privat grund uden at spørge om lov, og om kommunen er forpligtet til at betale erstatning. Samt om hvordan man forholder sig til kritikken af ikke at have ordentligt vedligeholdt åen i området gennem årene.

I en mail til redaktionen skriver by- og erhvervsdirektør Sune Schou:

“Kommunen har ansvar for, at Stenløse å løbende oprenses, blandt andet for at forhindre at åen løber over, når det regner meget. Vi har i år været ude at måle, hvor der er behov for oprensning og det er der på strækningen neden for Svend Christensens grund.

Vi har haft en god dialog med Svend Christensen om, hvordan vi kommer til åen med de maskiner der er nødvendige for at udføre arbejdet. Vi har aftalt med Svend, at de træer det er nødvendigt at fælde skæres op og efterlades på hans grund, så det kan bruges som brænde, og andre ting omkring adgang til åen og beskyttelse af hans jordvarmeanlæg som er sammenfattet i et referat.

Vi fortsætter selvfølgelig gerne dialogen med Svend Christensen, hvis der er noget omkring aftalen han er utilfreds med.”

Sune Schou henviser desuden til et tilsynsnotat, fra et møde der blev holdt den 30. september, mellem kommunen, HedeDanmark, Svend Christensen og Freddy Pless. Her fremgår det blandt andet, at ”arbejdet forventes igangsat i uge 40”.

”De mere generelle spørgsmål om vi har vedligeholdt ordentligt tilbage i tid mv., kan vi ikke svare på nu“, skriver Sune Schou, med henvisning til at flere er på efterårsferie.

Foto: Allan Nørregaard Allan Nørregaard