Debat: Oplysning til Byrådet og et spørgsmål

Affaldsdebatten kører stadig blandt borgerne i Egedal Kommune. Foto: KT

Leif Rasmussen

Tjørnevej 14,

3660 Stenløse

Kalendermæssigt er vi nu gået ind i foråret. Det betyder, at vi under normale forhold, vil konstatere at temperaturen stiger.

Hermed vil temperaturen i affalds containerne også stiger. Hermed vil udviklingen af maddiker i køkkenaffaldet også begynde igen.

Da denne affaldscontainer er den samme som ved afleveringen sidste år, så vil der være stor chance for, at problemet fra sidste år gentager sig. Så vil problemet fra sidste år hvor renovationsarbejderne bliver udsat for fare stige – og vi som borgere oftere må rengøre containeren.

Når dette sker er muligheden for at renovationsarbejderne forståeligt nedlægger arbejdet. De skal have mulighed for at gøre deres arbejde under sikre forhold.

Kommunen vil blive pålagt af Arbejdstilsynet at får situationen ændret.

Ved skriverierne sidste år fra borgere, der gjorde opmærksom på problemet skrev borgmesteren, at der ville komme en ombygning af container. I min naivitet forestillede jeg mig det drejede sig om containeren til køkken/madaffald. Det var ikke situationen, men derimod containeren der indeholdt 4 afdelinger.

Spørgsmål: Hvad agter byrådet at gøre for, at undgå en nedlæggelse af arbejdet for renovationsarbejderne og der at vi undgår, at der står containere, der udvikler sundhedsfarlige forhold for både novationsarbejderne og borgerne?

Affaldsdebatten kører stadig blandt borgerne i Egedal Kommune. Foto: KT