Debat: “Kvalitetsstandarderne – dialogen er lige så vigtig som altid”

Anbragte unge får hjælp til voksenlivet

De reviderede kvalitetsstandarder står ikke alene. De beskriver det generelle niveau. Der skal altid laves en individuel vurdering, lovgivningen skal følges og berørte borgere skal inddrages, skriver Henriette Thirup-Bielefeldt (S) og Helle Bovien (Ø) (Foto: Kenn Thomsen

Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Af byrådsmedlemmer Henriette Thirup-Bielefeldt (A) og Helle Bovien (Ø)

Formandsskabet i Social- og Arbejdsmarkeds udvalget, Henriette Thirup-Bielefeldt (A) og Helle Bovien (Ø), har med undren læst Rikke Mortensens debatindlæg vedr. revideringen af kvalitetsstandarderne.

Vi synes, at borgerne og sagen fortjener en anden vinkel – vi beklager på forhånd, at indlægget her er lidt langhåret.

I december gennemskrev og reviderede administrationen kvalitetsstandarderne på voksen social- og handicapområdet. Revideringen af vores kvalitetsstandarder er en del af den samlede genopretningsplan for det specialiserede område.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 6. december drøftede vi processen, og da det ligger os meget på sinde, at borgerne bliver hørt, besluttede udvalget at involvere LEV, Autismeforeningen, Bedre psykiatri, Udsattenetværket, Seniorrådet og Handicaprådet i form af et involveringsmøde uden politisk deltagelse.

Det var ikke en pålagt høring men en tilvalgt involvering, fordi udvalget ønskede, at de nævnte parter blev hørt. Vi er glade for samarbejdet med vores interesseorganisationer og for deres input til de reviderede kvalitetsstandarder.

Samtidig besluttede vi at flytte vores møde i januar for at give mulighed for en længere involveringsproces. D. 13. december blev invitationerne. D. 20. december blev kvalitetsstandarderne sendt til de inviterede. D. 9. januar modtog Social og Sundhedsudvalget et oversigtsark. D. 11. januar modtog de inviterede parter oversigtsarket samt et manglende afsnit vedr. § 85.

Den 12. januar blev involveringsmødet afholdt – med afbud fra 2 parter. De 2 parter fik mulighed for at lave et skriftligt svar. Resultatet fra involveringsmødet og de skriftlige tilbagemeldinger, var udvalget i hænde inden udvalgsmødet.

De reviderede kvalitetsstandarder står ikke alene. De beskriver det generelle niveau. Der skal altid laves en individuel vurdering, lovgivningen skal følges og berørte borgere skal inddrages.

Det er vigtigt for os at vi er sammen om opgaven og finder løsningerne på denne svære udfordring i fællesskab.

De reviderede kvalitetsstandarder står ikke alene. De beskriver det generelle niveau. Der skal altid laves en individuel vurdering, lovgivningen skal følges og berørte borgere skal inddrages, skriver Henriette Thirup-Bielefeldt (S) og Helle Bovien (Ø) (Foto: Kenn Thomsen