Debat: Få styr på økonomien

Af Bjarne Larsen, Skorpionen 5, 3650 Ølstykke

Debat: Få styr på økonomie

Bjarne Larsen. Arkivfoto

I dagens Frederiksborg Amts Avis står der: Cirka en femtedel af alle medarbejdere i Egedal Kommune var nye i jobbet i 2022. Det fremgår af en personalepolitisk redegørelse, som Økonomiudvalget drøftede med Hoved-MED på sit møde onsdag.

I 2022 har Egedal Kommune ellers skærpet opmærksomheden på aktiviteter og indsatsområder, der bidrager til at skabe verdens bedste hverdag for kommunens ansatte.

Kommunen holder fast i den politiske vision om at skabe verdens bedste hverdag for sine ansatte.

Verdens bedste hverdag giver ansatte ”falske forhåbninger”.

Som eksempel kan de to første afsnit i Egedal Kommunes stillingsopslag efter en ny leder for Myndighed, Sundhed og Rehabilitering give ”falske forhåbninger”:

”I Sundhed og Omsorg i Egedal Kommune er vi optaget af at skabe en hverdag i verdensklasse for borgerne. Det kan vi kun lykkes med, hvis vi målrettet arbejder tæt sammen om at udvikle de bedst tænkelige opgaveløsninger, udvikle samarbejdet på tværs, og ved at inddrage borgerens perspektiv i udviklingen.

Som leder i Egedal Kommune kommer du til at gøre en kæmpe forskel for de borgere, der har brug for en sundhedsfaglig, professionel og sammenhængende indsats, der understøtter dem i at få den bedst tænkelige hverdag.”

Overliggeren er sat højt af Egedal Kommune i ovennævnte to afsnit. Benene når vist ikke rigtigt jorden.

Men. Der er vel ikke noget galt i at have store, meget store visioner. Jo, det kan være med til at give ”falske forhåbninger” hos de ansatte. Efter en tids ansættelse oplever de nyansatte, at det er blevet almindelig hverdag, meget almindelig hverdag og slet ikke VERDENS BEDSTE HVERDAG,

Derudover vil jeg, hvis jeg var ansat i en ”virksomhed” som Egedal Kommune, der i 2022 har genereret et underskud på cirka 187 millioner kroner, nok se mig om efter et andet job i en mere velanskrevet ”virksomhed”.

Det er der ikke noget underligt i som ansat medarbejder – ej heller på lederplan.

Min opfordring til de ansvarlige for Egedal Kommune er:

Skrot VERDENS BEDSTE HVERDAG og få STYR PÅ ØKONOMIEN, så stopper i store træk medarbejderafgangen fra Egedal Kommune.