Debat: “Egedal Kommune skal skamme sig over den behandling demente beboere får”

Egedal Kommune behandler ikke de demente borgere i Solkrogen og Engbo ordentligt, skriver Jacob Andrup. Foto: KT

Jacob Andrup, Gefionsvej 6, 3650 Ølstykke

Egedal Kommune skal skamme sig over den behandling demente beboere får.

Egedal Kommune behandler ikke de demente borgere i Solkrogen og Engbo ordentligt, i stedet anvender man bøllemetoder grænsende til magtmisbrug.

Borgerne får oplyst, at hvis de ikke opsiger boligen inden 31.1.2023, får de ikke dækket flytteudgifter efter almenboliglovens § 63c. (En mulighed oplyst af mig, da de ikke kunne finde lovhjemmel til dækning).

Kommunen oplyser beboere og pårørende om, at hele det kendte personalet flytter til det nye plejecenter.

Mon dog? Det ville jo være ensbetydende med, at personalet stod uden borgere de skulle yde pleje og omsorg til. Samtidig skulle kommune ansætte nye til at yde de ydelser, som de er forpligtet til jf. serviceloven og sundhedsloven, da boligerne er borgerne eget hjem.

Huslejen der er oplyst på beboermøder er mindre end den Egedal Byråd fik oplyst d. 24.2.2021, hvor byrådet godkendte anlægssummen for byggeriet, herunder huslejen.

Det kan skyldes måske, at udgifterne til rengøring til fælles opholdsarealer mm. ikke er indregnet, som de skal være jf. punkt 21 i VEJ nr. 9031 af 14/01/2021.

Det er ikke det værste. Da jeg skriver til Egedal Kommune, at de rentestigninger som der har været siden godkendelsen, vil påvirke lejen voldsomt, er svaret, at huslejefastsættelsen er boligselskabernes ansvar!

Er det ikke kommunen der holder informationsmøder, og derfor er forpligtet til at sikre, at det er korrekte oplysninger der gives?

Det er ikke kommunen ubekendt, at rentestigningerne repræsenterer ca. 1.000 kr. pr. million på rentetilpasningslån F10, som Hyrdevænget skal finansieres med når byggeriet afsluttes.

Der skal finansieres 1.875.000 kr. i realkreditlån pr. bolig. Det svarer til en huslejestigning på ca. 1.875 kr. oveni de ca. 1.500 kr. pr. mdr. som er oplyst i forvejen. Det svarer til 22.500 + 18.000 kr. = 40.500 kr. årligt!

Det er en væsentlig oplysning for beboerne og deres pårørende, som kommunen burde have fremskaffet, i stedet vælger de at holde den oplysning væk fra borgerne beslutningsgrundlag.

Det der driver dem er åbenbart udsigten til, at få udgifterne reduceret med de forudsatte 4,6 mio. kr. årligt, som fremgår af bilag til byrådets referat 29.8.2018 ”Plan for udvidelse og optimering til ældre og borgere med handicap eller sindslidelse”, som er grundlagt for beslutningen.

Hvis ikke det er bøllemetoder, grænsende til magtmisbrug, så ved jeg ikke, hvad bøllemetoder og magtmisbrug er.

Egedal Kommune behandler ikke de demente borgere i Solkrogen og Engbo ordentligt, skriver Jacob Andrup. Foto: KT