Aflevering og hentning af børn: Politikere skifter kurs om upopulær ordning

Vi har lyttet til kritikken, lyder det fra medlemmer af Familieudvalget, der nu vil afskaffe ordningen, når Covid-19 er væk

Forældre rammes af nødpasning og begrænset åbningstid
Aflevering og hentning af børn i vuggestuer og børnehaver vil fortsat være underlagt begrænsninger på grund af Covid-19. Men når epidemien er væk, skal ordningen væk, lyder det nu fra politikerne.
Aflevering og hentning af børn i vuggestuer og børnehaver vil fortsat være underlagt begrænsninger på grund af Covid-19. Men når epidemien er væk, skal ordningen væk, lyder det nu fra politikerne.

En ordning med at aflevere og hente børn udenfor daginstitutionerne, som er blevet indført på grund af Covid-19, ser nu alligevel ikke ud til at blive en permanent ordning.

Tilbage i oktober lagde Familieudvalget i Egedal Kommune ellers op til at lade ordningen fortsætte, når Corona-epidemien på et tidspunkt er væk. Det var blandt andet med begrundelser om at det gav mere ro i personalegrupperne, men beslutningen mødte massiv forældre-kritik.

"Vi forældre må altså ikke længere komme ind i institutionen – vi skal sige farvel til vores børn på en parkeringsplads i al slags vejr, mens der højst sandsynligt står flere forældre i kø for at gøre det samme. Jeg forstår slet ikke beslutningen", sagde en mor til Lokalavisen dengang.

Men alt tyder nu på, at kommunen vil sadle om i forhold til ordningen. På sit møde tirsdag behandler Familieudvalget en indstilling fra administrationen om at trække beslutningen om afgrænsningen i afhentning og modtagelse efter Covid-19 tilbage.

Det betyder med andre ord, at ordningen stadig gælder som en del af Corona-restriktionerne, men altså forsvinder igen, når epidemien – forhåbentlig på et tidspunkt – har sluppet sit tag.

Bedre dialog

Inden Familieudvalgets møde tirsdag tyder alt på, at der er politisk flertal for at følge administrationens indstiillng.

"Vi har været for hurtigt ude, og ikke sikret en ordentlig dialog om det her. Det er min klare forventning, at ordningen bliver lagt ned", siger Rikke Mortensen (Rad.), fungerende formand for Familieudvalget.

"Vi har lyttet til den kritik der har været. Nu ruller vi ordningen tilbage og lægger op til en mere decentral diskussion", siger Bo Vesth (V), næstformand i udvalget.

Begge politikere var ellers i efteråret ude med et forsvar for ordningen. I et brev til forældrene skrev de dengang blandt andet:

"Baggrunden for at gøre denne ordning permanent efter corona er den generelle erfaring, at det har haft en meget stor positiv effekt på børnenes hverdag. Det giver mere nærvær og tryghed i overleveringen, at det enkelte barn modtages af én voksen, som kun har fokus på barnet og forælderen."

Det mødte kritik fra forældre, der ikke mente de var blevet ordentligt inddraget i processen. Meldingen lyder nu fra politisk side, at der brug for en bedre dialog med forældrene. Derfor har man i november og december holdt dialogmøder med områdebestyrelserne, og senere i år vil man gennemføre en opsamling af erfaringer på ordningen med modtagelse og aflevering af børn.

Opfordrer til mundbind

En midlertidig ordning om obligatorisk indmeldelse af pasningsbehov ser heller ikke ud til at blive gjort permanent. Også her har administrationen indstillet til Familieudvalget, at ordningen ikke skal fortsætte efter Covid-19.

Det er en ordning, der er blevet indført på grund af stort pres på personalegrupperne her under Covid-19. Tilbage står så spørgsmålet om medarbejdernes sikkerhed under Corona-epidemien. Forældrene er fra kommunens side blevet opfordret til at bruge mundbind, når børnene hentes og afleveres.

"Men vi kommer ikke til at stille krav om det. Vi opfordrer til at man passer på hinanden", siger Rikke Mortensen.

Tillid til forældrene

At det kan være svært at modtage og aflevere børn med krav om to meters afstand er noget af det der har været fremme i debatten på landsplan om daginstitutionerne.

"Jeg mener, at det pædagogiske personale burde stå forrest i køen, når det handler om vaccinationer. Men her udtrykker jeg min egen, personlige holdning, og ikke som formand, understreger Rikke Mortensen..

En opfordring til forældrene om såvidt muligt at holde børnene hjemme har også været nævnt som en mulighed i debatten. Men det mener udvalgsformanden ikke er den rigtige vej:

"Jeg har tillid til Egedals forældre, og at de gør det bedste de kan for at balancere i denne situation."