38 kandidatsvar om Stenløse Å

Valgsvar: Bevar Stenløse Å håber på regnvandshåndtering i et parallelt system – helst langs åen eller allerbedst i veje.

Medie: Flytning af å kan være på kant med EU's miljøregler
<p>38 ud af de 89 opstillede byrådskandidater har svaret på Foreningen Bevar Stenløse Å’s spørgeskema om Stenløse Å som optakt til kommunalvalget på tirsdag. Det svarer til 42,7 procent af kandidaterne, og det glæder foreningen.</p>