17 navne stiller op for Lokallisten Ny Egedal

17 navne stiller op for Lokallisten Ny Egedal
Foto: Annemette Ross Jensen