17 navne stiller op for Lokallisten Ny Egedal

17 navne stiller op for Lokallisten Ny Egedal

17 navne stiller op for Lokallisten Ny Egedal

Foto: Annemette Ross Jensen