145.000 i støtte til foreninger

Foto: Allan Noerregaard, Annemette Ross Jensen