WWF: Klimaefterslæb er utilfredsstillende

Med høj cigarføring på klimaområdet bør Danmark ikke være flere år om at betale klimagælden for topmødet i december, mener lederen af WWF's klimaprogram.