Vi skal satse på både leje- og ejerboliger

Ballerup Kommune skal være en god og udviklende ramme for erhvervslivet.