Widex får næppe CO2-dispensation

Energinet.dk vil ikke lade Widex slippe for CO2-afgift, fordi 20 procent af møllen udbydes i anparter

Foto: Peter Klar

Hvis den planlagte vindmølle ved Widex-domicilet vedtages og sættes i drift, slipper Widex efter alt at dømme ikke for at betale CO2-afgift for den strøm, møllen producerer for virksomheden.

"Der er ikke noget, der tyder på, at vi får dispensation," siger Richard Tøpholm, Widex, til Allerød Nyt.

Tilbage i september bebudede han, at Widex ville ansøge myndigheden Energinet.dk, der ejer den overordnede infrastruktur til el og gas, om såkaldt netto-afregning uden CO2-afgift, selv om 20 procent af møllen i henhold til VE-Loven (Lov om Vedvarende Energi) vil blive udbudt i anparter.

Kun husstandsmøller og forsøgsmøller, der ejes 100 procent, kan tilbydes netto-afregning uden CO2-afgift af Energinet.dk.

"Da der vil være dele af møllen, som vi ikke ejer, mener Energinet.dk ikke, at de vil kunne administrere, hvem der skal fritages for CO2-afgift, men det er noget, som vi vil fortsætte med at diskutere med Energinet.dk," siger Richard Tøpholm.