Vulkanasken kan ikke måles ved jorden

Askeskyen fra den islandske vulkan ligger over Danmark, men asken er ikke kommet ned til jorden, og gør det måske heller ikke.