Vrede over vejlukning

Arbejdet med at lukke Holsbjergvej ved Gadagervej er i fuld gang. Alligevel håber nogle af områdets beboere, at de kan få det stoppet.