Voldsom hugst i skovene

Alternativet I Hillerød har afholdt årsmøde. Mødet besluttede at udtale:

Alternativet hilser nationalpark Kongernes Nordsjælland velkommen i det omfang, der bliver tale om en nationalpark, hvor benyttelsen kommer til at ske på naturens præmisser, og hvor højeste biologiske mangfoldighed bliver et varemærke. I Alternativet ser vi derfor med største bekymring at Naturstyrelsen i denne tid, netop i den kommende Nationalpark, har gang i en voldsom hugst med store maskiner af også de store træer, der i særlig grad skal være grobund for fremtidens naturkvaliteter i skovene omkring Hillerød, herunder i Kongernes Nordsjælland. I Hillerød kommune er store dele af Gribskov, Store Dyrehave, Brødeskov og snart også Freerslev Hegn på grund af voldsom skovning under forvandling, så naturkvaliteterne forringes i alarmerende grad. Alternativets Hillerød afdeling beder Hillerød Byråd om hurtigst muligt at rette henvendelse til Naturstyrelsen, for at få stoppet dette tyveri af vore naturværdier, især de større træer har stor betydning for blandt andet fuglelivet og er en vigtig brik i skovenes potentiale for en fremtidig, spændende nationalpark.