Vismænd: Klimaafgift på køers metanbøvser

Landmændene må også hjælpe til, hvis Danmark skal nå sine klimamål i 2020. De miljøøkonomiske vismænd vil have afgift på metan og lattergas.

Vismandsrapport fra Det Miljøøkonomiske Råd offentliggør ny rapport om landbrug, rekreative værdier i by og land, energiforbrug og drivhusgasudledning samt international klimapolitik. Fra pressemødet torsdag den 25. februar i København, ses: fra v. Hans J
Vismandsrapport fra Det Miljøøkonomiske Råd offentliggør ny rapport om landbrug, rekreative værdier i by og land, energiforbrug og drivhusgasudledning samt international klimapolitik. Fra pressemødet torsdag den 25. februar i København, ses: fra v. Hans J

Danske landmænd skal betale afgift for metanbøvserne fra deres køer. Det er nødvendigt, hvis Danmark skal have en chance for at komme i nærheden af sine klimamål i 2020.

Det foreslår vismændene i Det Miljøøkonomiske Råd i et nyt diskussionsoplæg.

Metan er en kraftig drivhusgas, 21 gange stærkere end kuldioxid. Den siver ud i atmosfæren fra bl.a. kobøvser og vådområder.

Danmark har forpligtet sig til i 2020 at skære 20 procent af CO2-udledningen inden for landbrug, transport og husholdninger – som ikke er omfattet af EU's system for kvotehandel.

Men ifølge vismændenes fremskrivning vil udledningen af klimagasser fra den ikke-kvotebelagte sektor (kaldet "biler, bønder og boliger") kun falde med fire procent frem mod 2020. Så Danmark kommer til at mangle, hvad der svarer til seks millioner ton CO2.

Derfor anbefaler vismændene, at den gældende CO2-afgift udbredes, så den også omfatter landbrugets udledning af drivhusgasserne metan og lattergas. Afgiften skal fastsættes, så den svarer til den forventede pris på CO2-kvoter.

Men selv denne afgift er ikke være nok til at få Danmark i mål, og regeringen må derfor hente CO2-reduktioner i udlandet. Vismændene foreslår, at det skal være muligt at købe de manglende kvoter fra ikke-kvotesektoren i andre EU-lande.

Miljøvismændene er uenige med Energistyrelsen om, hvad vej det går med energiforbruget i fremtiden. I 2008 var det danske energiforbrug i husholdninger, erhverv og transport på omkring 650 petajoule. Ifølge vismændene er det i 2025 vokset med 35 petajoule.

Energistyrelsen mener derimod i sin seneste fremskrivning, at forbruget i 2025 er faldet med 10 petajoule. Det skyldes, at styrelsen ser mere optimistisk på den fremtidige energieffektivitet inden for f.eks. biler og opvarmning.