Vinge By tager form

Arbejdet med den kommende Vinge by er gået i gang. Lokalavisen har været på besøg for at se og høre om arbejdet og planerne for de kommende år

Foto: Jesper Kappel

Landskabet omkring Frederikssund ændrer sig – også i et noget hastigere tempo end normalt. Det er den ene gravko efter den anden sammen med arbejdende folk og lastbiler, der ændrer naturen sydøst for Frederikssund, og former området til den nye Vinge by. Siden 1. juni har arbejdet været i gang for at skabe Deltakvarteret, som er det første kvarter i den nye by, som bliver skabt. Området bliver udstykket til 23 grunde med vandløb og grønne områder mellem husene, og selvfølgelig veje, der sørger for, at de nye beboere i foråret 2017 kan komme helt hen til deres nye hoveddør. Ud af de 23 grunde er 18 solgt – grunde der blev sat til salg den 16. august i år.

"Vi er tilfredse med salget. Det tror jeg, alle er. Det var spændende den 14. september, da budrunden på grundene var færdig. Vi er meget positive," siger Søren Smidt-Jensen, der er chef for By- og Landafdeling i Frederikssund Kommune og tilføjer, at man i øjeblikket har forhandlinger med tre mulige købere om nogle af de resterende grunde, som man tror på, er solgt inden jul.

Men inden køberne af grundende selv kan komme i gang med at bygge deres nye hjem, så skal området lige gøres klart. Og det er det, man er ved i øjeblikket. Gravkøerne flytter millioner af kubikmeter jord, kilometer af ledninger til strøm og fibernet bliver gravet ned og kilometer af kloakrør bliver sat sammen og lagt i jorden. De brede vandløb, der skal være i området mellem husene bliver anlagt, så de er klar til at opsamle for eksempel regnvand fra husene. Senere bliver "intelligente gadelamper" sat op, der lyser for fuld styrke, når noget bevæger sig på vejene – en måde at spare på strømmen på. Alt sammen er det en del af det at byggemodne området.

"Efter denne del af Deltakvarteret går vi i gang med at byggemodne et område lige ved siden af, hvor det er planlagt, at der skal bygges 36 rækkehuse," fortæller Søren Smidt-Jensen.

Det er meningen, at det især er mindre og mellemstore byggefirmaer, der skal stå for opførelsen af husene. Hvert firma kommer til at bygge seks eller otte huse, og så bliver det EDC-mæglerne, der skal stå for salget af boligerne.

"Vi har valgt, at det skal være mindre firmaer, der skal bygge her, fordi vi vil gerne sørge for, at rækkehusene bliver forskellige ligesom de 23 huse i Deltakvarteret. Det vil give variation i byggeriet og dermed forskelligt udtryk og arkitektur, hvilket vil gøre det spændende at bo i Vinge," siger Søren Smidt-Jensen.

Den 29. oktober i år har Frederikssund Kommune inviteret 25 til 30 byggefirmaer til åbent hus – firmaer der er interesserede i at bygge de 36 rækkehuse. De kan så komme med deres bud på grundene i løbet af november, og i slutningen af måneden eller begyndelsen af december udvælger Frederikssund Kommune så de firmaer, der kan gå i gang med byggeriet.

Fra den 5. november og frem til slutningen af februar næste år, går så tredje runde i udviklingen af Vinge i gang. Her bliver Vinge Centrum udbudt. Det er området omkring den kommende Vinge Station, der efter planen vil stå færdig ved udgangen af 2018.

"Dette udbud henvender sig til de store fonde og pensionskasser, der har lyst til at investere i boliger," forklarer Søren Smidt-Jensen.

Der vil også blive brug for mange penge til byggeriet. Planen for Vinge Centrum afslører, at byggeriet skal være på mellem 160.000 og 200.000 kvadratmeter. Her skal 6.500 kvadratmeter gå til erhverv, 8.000 til detailhandel, så som mindre butikker, cafeer og ligende, og så skal 5.800 bruges til offentlige formål. Resten af de tusindvis af kvadratmeter skal bruges til boliger. Her vil bygherre få lov til at bygge huse op til otte etager, der har en max højde på 30 meter. I udkanten af Vinge Centrum, hvilket er 100 til 200 meter fra den kommende station, vil der blive plads til at bygge store forretninger til for eksempel møbelforretninger med mere.

Ifølge Søren Smidt-Jensen er det ikke nemt at sige, hvad hele Vinge By kommer til at koste. I 2015 til 2019 er der i alt afsat omkring 150 millioner kroner på kommunens anlægsbudget til byggemodning og salg af grunde i Vinge. Med de yderligere private investeringer, der også kommer, vil Vinge by blive et projekt i milliardklassen.

"Investorene betaler selvfølgelig for byggeriet. Her i første omgang står vi for eksempel for byggemodningen af Deltakvarteret, men i fremtiden kan det være, at nogle af investorene betaler for byggemodningen. Det kommer an på de aftaler, som bliver lavet," forklarer Søren Smidt-Jensen.

Hvilke materialer, der bliver brugt til byggeriet har selvfølgelig også en indflydelse på den samlede regning for byen. En anden ting er også al den jord, som skal fjernes fra området. Når Vinge by er fuldt udbygget, regner man med, at omkring to millioner kubikmeter jord er kørt væk eller flyttet. Hvis noget af jorden kan bruges for eksempel til en støjvold ud mod Frederikssundsvejen, så vil der måske være et to- eller trecifferet beløbet sparet.

Hvornår eller hvad skal der til for, at Vinge by bliver en succes både økonomisk og som by?

"Vinge-projektet er en ambitiøs investering for Frederikssund Kommune. Vi skal ikke skabe direkte profit, men selvfølgelig er byen et flagskib, som vi håber kan tiltrække nye indbyggere, erhverv og investeringer til kommunen. Vi er interesseret i en skabe en unik og velfungerende by," siger Søren Smidt-Jensen og fortsætter:

"Vi vil gerne skabe fremtidens by ikke bare i Danmark men i verden. Vi vil skabe en by, der bliver kendt og attraktiv for borgere og virksomheder, og som altså sætter Frederikssund på verdenskortet på en ny måde. Det skal være en by, der skaber rammerne for en høj livskvalitet for borgerne, hvor man kan leve i naturen men samtidig have de by-mæssige kvaliteter lige uden for døren," slutter Søren Smidt-Jensen.