Vind og virkelighed

Af SF"s Byrådsgruppe, Kurt Hansen Nikolaj Bührmann Lea Herdal: Onsdag aften var byrådsmedlemmerne inviteret til møde i Kollerød. Anledningen var, at det er besluttet at udarbejde en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet, )da en af de store operatører på el-distributionsområdet ønsker at opsætte 2-3 vindmøller med en totalhøjde på op til 143 meter (højeste punkt på vingefang) mod nu 60 meter. Borgerne i Kollerød har ikke ønsket en VVM- redegørelse. De mener, at erfaringen viser, at den slags ikke i høj grad nok tager hensyn til de gener – støj, udsyn, skygge, dominans i landskabet – som også er en væsentlig del af problematikken, når vindmøller sættes op. Det kan oplyses, at to.vindmøller på 140 meter kan producere 50 procent af det samlede elforbrug i hele Allerød. Der er stort set ikke opsat nye vindmøller i Danmark de sidste tre år, og mange frygter, at et stort energimæssigt og samfundsøkonomisk potentiale går tabt, hvis vi ikke som lokalpolitikere forholder os til vindkraft som fremtidig energiform i Allerød. Byrådet må forholde sig til, om de negative konsekvenser er større end de positive SF"s byrådsgruppe har derfor peget på følgende: 1. Allerød som 0-energikommune på el-området skal besluttes (Der skal laves en vindmølleplan som sikrer mulighed produktion af el gennem vedvarende energi svarende til forbruget i hele kommunen) 2. Vi (byrådet) må besøge et sted, hvor så store vindmøller -140 m- er opstillet, for at danne os et indtryk af, hvordan det kan påvirke et nærmiljø – eventuelt suppleret med undersøgelsesresultater fra forskere. 3. Hvor i Allerød kan vi opsætte vindmøller i betragtelig afstand fra beboelse, for eksempel 2 – 3 kilometer, hvis de er over 80 m. 4. Demonterer miljøministerens udtalelse om etablering af Vindmølleparker (op til 30 vindmøller) planerne om op sætning af 2 vindmøller i Kollerød. 5. Fortsat dialog med Borgerne i Kollerød om sagen.