Vil ingen svare på vores spørgsmål?

Tina Vejby, Høje Tøpholm

Larmende tavshed! Det er snart ved at være pinligt med de manglende svar på de mange spørgsmål, beboerne i Høje Tøpholm stiller til vores boligforening HAB og borgmesteren/byrådet.

Er det fordi grundlaget for nedrivningen er tvivlsomt?

Hvilken betydning har sidste nedrivning haft for den dårlige økonomi?

I opgørelsen af den høje lejeledigheden, har man da talt de lejligheder med, der stod tomme inden nedrivningen, fordi beboerne var flyttet ud? Der har ikke været nævneværdig lejeledighed de sidste par år, i det der stå tilbage.

Hvorfor overhovedet lave en ny plan for Høje Tøpholm, når man endnu ikke har foretaget nogen af de tiltag, man besluttede i den sidste plan?

Når DF stemte imod forslaget (det er det eneste vi får oplyst i referatet fra byrådsmødet), er det så fordi de kæmper med os imod nedrivning?

Hvad med alle de andre byrådsmedlemmer, kan de stå ved deres tilslutning til "skitseplanen", eller er de også begyndt at undre sig over grundlaget for ikke at give den garanti, som det ellers er helt normalt for byrådet at gøre?

Og HAB må I lyve overfor beboerne, når i orienterer dem?

Vi fik at vide, at vi ikke kunne gøre noget ved nedrivningsplanerne, Byrådet ville ikke længere stille garanti.

Men det kan de jo ikke nægte med mindre I henstiller til det?

Ydermere var det jo ikke vedtaget. Borgmesteren dementerede det nærmet i Lorry og kalde det en fælles Skitseplan. Er det god forvaltningsskik og i overensstemmelse med Loven om Almene Boliger?

Bestyrelsesformanden i Høje Tøpholm møder kraftig kritik. Om det er retfærdigt, ved jeg ikke. De er lovligt valgt, men bestyrelsen udsætter sig i den grad for beskyldninger om nepotisme, når flertallet har så nære relationer som tilfældet er.

Er der overhovedet ingen, der vil vedkende sig deres ansvar og besvare vores spørgsmål?