Vikar på prædikestolen

Når menigheden kommer til gudstjeneste i Frederikssund Kirke på søndag, er det ikke som skrevet står i kirkebladet Lars Christian Vangslev, der står på prædikestolen. Det er derimod Lotte Højholt, Ferslev, der er ansat som stiftsvikar som præst på 50% ved kirken indtil 31. december.

Lars Christian Vanglev har i et år været sognepræst på halv tid, men har nu fået tildelt et phd-stioendium ved Københavns Universitet på fuld tid, og stopper derfor som halvtidspræst ved kirken.

Herdis Jordahn, som var ansat ved kirken som sognemedhjælper i et par år, har fået nyt arbejde, og er derfor også stoppet i jobbet pr. 31.oktober.

Menighedsrådet meddeler, at de håber snarest at kunne præsentere to nye medarbejdere i de ledige stillinger, men også, at det realistisk set først vil finde sted en gang i det nye år.