Vi spiser mere og mere sundt

Vi spiser mere end nogensinde, men køber sundere madvarer end vore oldeforældre og er derfor sundere end dem.