Vi skal lytte til de lokale i Springforbi

Der har på det seneste været en del debat og avisskriverier om etablering af en strandpark ved Springforbi mellem Taarbæk og Eremitagesletten.

Projektet har været i offentlig høring, og tilbagemeldingerne viser bl.a., at der er lokal bekymring overfor at etablere nye strandarealer, mens der er opbakning, når det handler om at retablere strandpromenaden og kystsikringen på strækningen.

Jeg har derfor bedt Skov- og Naturstyrelsen om sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, om projektet kan rettes til, så vi kan finde en fornuftig løsning.

Det er væsentligt for mig, at vi i et friluftsprojekt af denne karakter, som har så stor lokal betydning, og med et budget på 24 mio. kr., gør alt, hvad vi kan for at lytte til lokale synspunkter. Jeg er derfor godt tilfreds med, at der arbejdes videre på at skitsere et revideret projekt, der kan opnå lokal opbakning.

Jeg forventer, at arbejdsgruppen kommer med en aftale.

Connie Hedegaard

Miljøminister

Hellerup